Activiteiten- en Sportvereniging Bredius

Beleid ongewenst gedrag

ASV Bredius voert een beleid om ongewenst gedrag te voorkomen.

Dit beleid bestaat uit een viertal speerpunten:

  1. Er is een gedragscode ingesteld die geldt voor iedereen die bij ASV Bredius als begeleider actief is.
  2. Er is een sanctiebeleid voor het geval dat iemand de gedragscode overschrijdt.
  3. Er is een aanname beleid voor mensen die bij ASV Bredius leden willen gaan begeleiden.
    (Een verklaring omtrent gedrag (V.O.G.) is o.a. een onderdeel van deze procedure.)
  4. Er is een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

Onder onderstaande link staat het document met het beleid zoals door ASV Bredius wordt gehanteerd.

PDF link

Vertrouwenscontactpersoon

Wim Jongejan, secretaris Brediusschutters.

Wim is 31 jaar huisarts geweest in Woerden en heeft zo veel te maken gehad met kwesties die een hoge mate van vertrouwen vereisen.
Als er sprake is van ongewenst gedrag binnen de ASV Bredius kunt u contact opnemen via het contactformulier en vraag of onze vertrouwenscontactpersoon met u contact wil opnemen.